XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG MỀM - ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Số 49 [ Tháng 01- Năm 2015]

: Động cơ không đồng bộ ba pha là một trong những loại động cơ điện phổ biến nhất trong công nghiệp. Tuy nhiên, khởi động trực tiếp động cơ lồng sóc công suất lớn có thể gặp một số khó khăn và làm ảnh hưởng đến các tải khác trong cùng lưới điện vì sự giảm điện áp nguồn khi khởi động đặc biệt là trong trường hợp nguồn có công suất nhỏ. Trong bài báo này trình bày nghiên cứu về bộ khởi động mềm động cơ không đồng bộ ba pha, trong đó bao gồm phân tích nguyên lý làm việc và thiết kế các khối chính trên cơ sở phần mềm Matlab. Quá trình mô phỏng cho phép điều chỉnh hợp lý các thông số của bộ khởi động mềm nhằm giảm dòng khởi động của động cơ. Kết quả mô phỏng cho thấy rất nhiều ưu điểm khi sử dụng khởi động mềm để khởi động động cơ so với khởi động trực tiếp

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG MỀM - ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Tạp chí

Số 49

Chuyên mục

Cơ điện Mỏ

Từ khóa

Cơ điện Mỏ

Bài báo nổi bật