MẤT CÂN BẰNG TRẦM TÍCH VÀ HIỆN TRẠNG XÓI LỞ ĐỚI VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH

Số 49 [ Tháng 01- Năm 2015]

Khu vực đới bờ tỉnh Nam Định có chiều dài ~72 km từ cửa sông Hồng đến cửa sông Đáy. Đây là một trong số các khu vực ven biển chịu sự tác động trực tiếp của các yếu tố nhân sinh và tự nhiên. Các kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy: Khu vực cửa sông Hồng đang có xu hướng bồi tụ tạo thành các cánh rừng ngập mặn và các cồn cát cửa sông trong khi đoạn ven biển từ xã Giao Hải đến cửa sông Đáy lại bị xói lở mạnh mẽ với tốc độ từ 5 đến 7 m/năm trong khoảng thời gian vài thập kỷ gần đây. Các yếu tố tự nhiên như đặc điểm địa chất, địa mạo, hải văn có tác động lâu dài và chậm chạp đến hiện tượng xói lở khu vực này. Ngược lại hoạt động của con người cùng với quá trình xây dựng các hệ thống đập thủy điện trên thượng nguồn sông Hồng và các sông nhánh (sông Đà và sông Lô/sông Chảy) có ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động đới bờ và thúc đẩy quá trình xói lở khu vực nghiên cứu trong những năm qua

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MẤT CÂN BẰNG TRẦM TÍCH VÀ HIỆN TRẠNG XÓI LỞ ĐỚI VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH

Tạp chí

Số 49

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật