PHƯƠNG PHÁP CHIẾU SÓNG ĐỊA CHẤN THEO TIA*

Số 49 [ Tháng 01- Năm 2015]

Trên thế giới, phương pháp chiếu sóng địa chấn đã được ứng dụng rộng rãi trong khảo sát các đặc điểm cơ bản của nền móng địa chất công trình, kiểm tra các khối bê tông của thân đập chứa nước, cầu cống và các công trình xây dựng dân dụng; quan trắc trữ lượng mỏ trong khai thác dầu khí; quan trắc độ an toàn trong khai thác mỏ than và khoáng sản; nghiên cứu địa chất thủy văn; nghiên cứu môi trường và tai biến địa chất. Tuy nhiên tại Việt Nam phương pháp chiếu sóng địa chấn theo tia còn chưa được phổ biến, ứng dụng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, vì vậy phương pháp cần phải được nghiên cứu một cách khoa học và cấp thiết. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu lý thuyết cơ bản của phương pháp, cụ thể là phương pháp khai triển chuỗi với thuật toán Kaczmarz; ứng dụng phương pháp Kaczmarz phát triển thuật toán “khôi phục lặp đồng thời” (SIRT) xây dựng được mô hình phân bố vận tốc sóng âm trong đối tượng nghiên cứu; và cuối cùng là ứng dụng phương pháp chiếu sóng địa chấn đánh giá chất lượng bê tông thân đập cho công trình xây dựng thủy điến sông Bung-Quảng Nam

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHƯƠNG PHÁP CHIẾU SÓNG ĐỊA CHẤN THEO TIA*

Tạp chí

Số 49

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật