XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB-BASED GIS CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

Số 48 [ Tháng 10- Năm 2014]

Các Hệ thống thông tin địa lý - GIS được xây dựng ở nước ta chủ yếu đang vận hành trên môi trường máy tính cá nhân hoặc chia sẻ thông tin ở dạng mạng LAN (mạng máy tính cục bộ). Những hệ thống này có mức độ chia sẻ thông tin thấp, giá trị sử dụng của hệ thống bị giảm dần theo thời gian. Hiện nay tại Việt Nam, một số hệ thống GIS lớn đã cho phép chia sẻ, sử dụng và phân tích dữ liệu thông tin địa lý trong môi trường mạng máy tính. Tuy nhiên, các hệ thống này mới chủ yếu cho phép truy vấn và phân tích dữ liệu địa lý bằng các phần mềm chuyên dụng lập trên các máy tính cá nhân có nối mạng. Một số ứng dụng khác cho phép sử dụng dữ liệu thông qua các trình duyệt Web (Web browsers) nhưng chủ yếu để nhằm mục đích hiển thị dữ liệu và thực hiện những thao tác đơn giản. Bài báo này nhằm mục đích chia sẻ những khái niệm cơ bản về một hệ thống GIS trên Internet và xây dựng hệ thống ứng dụng GIS. Trên cơ sở những nghiên cứu về các công nghệ xây dựng ứng dụng GIS trên nền web, các tác giả đã tiến hành thiết kế mô hình và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên nền tảng công nghệ Oracle Application Development Framework (ADF) và mã nguồn mở. Các tác giả cũng đã phân tích các ưu và nhược điểm của hệ thống thông tin đất đai mới được thành lập so với hệ thống thông tin đất đai hiện có.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB-BASED GIS CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

Tạp chí

Số 48

Chuyên mục

Thông tin Khoa học

Từ khóa

Thông tin Khoa học

Bài báo nổi bật