SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH RADAR ĐA THỜI GIAN ĐỂ NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG TRƯỢT LỞ

Số 48 [ Tháng 10- Năm 2014]

Bài báo giới thiệu phương pháp sử dụng tư liệu ảnh Radar đa thời gian nhằm theo dõi và mô hình hóa các biến động ổn định sườn dốc. Bằng việc sử dụng phương pháp mạng lưới điểm ổn định SPN (Points Stables Networks) được phát triển bởi công ty Altamira Information Tây Ban Nha, tốc độ biến động của sườn dốc kể cả đối với những biến động rất nhỏ (cm/năm) có thể tính toán được, để từ đó có những giải pháp tiếp theo nhằm ngăn chặn hoặc xử lý các trượt lở sườn dốc nguy hiểm.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH RADAR ĐA THỜI GIAN ĐỂ NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG TRƯỢT LỞ

Tạp chí

Số 48

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật