XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM ĐẤT TỪ DỮ LIỆU VỆ TINH PERSIANN

Số 48 [ Tháng 10- Năm 2014]

Độ ẩm đất là một trong những tham số hết sức trọng trong các mô hình nghiên cứu về lũ lụt, thủy văn, khí hậu, dự báo khí tượng nông nghiệp. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá phương pháp [12] xác định độ ẩm đất ở khu vực Tây Phi dựa trên hai mô hình API (Antecedent Precipitation Index) và mô hình C-MEB (C-band Microwave Emission of the Biosphere) từ dữ liệu mưa vệ tinh PERSIANN. Kết quả tính toán được so sánh với độ ẩm đất đo thực tế tại ba trạm ở Wankama, Agoufou và Nalohou nhằm chứng minh tính ưu việt của phương pháp.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM ĐẤT TỪ DỮ LIỆU VỆ TINH PERSIANN

Tạp chí

Số 48

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật