VỀ BÌNH SAI CÁC GÓC ĐỊNH HƯỚNG CỦA ẢNH CHỤP CÓ HỆ THỐNG ĐẠO HÀNG QUÁN TÍNH INS/IMU

Số 48 [ Tháng 10- Năm 2014]

Dựa trên phương trình đồng phẳng của các cặp tia chiếu cùng tên trên cặp ảnh lập thể, bài báo đã tiến hành xây dựng các phương trình số hiệu chỉnh của các góc định hướng của ảnh. Từ các hệ phương trình số hiệu chỉnh tiến hành bình sai để xác định các góc định hướng của ảnh trong hệ tọa độ tự do. Nếu trong khối ảnh biết trước được góc định hướng của một ảnh nào đó, thì các góc định hướng đó sẽ được tính chuyển về hệ tọa độ Trắc địa. Với cơ sở lý thuyết trên, không những có thể xác định các góc định hướng của ảnh mà còn đánh giá được độ chính xác kết quả đo của các thiết bị đạo hàng quán tính INS/IMU

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

VỀ BÌNH SAI CÁC GÓC ĐỊNH HƯỚNG CỦA ẢNH CHỤP CÓ HỆ THỐNG ĐẠO HÀNG QUÁN TÍNH INS/IMU

Tạp chí

Số 48

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật