XÂY DỰNG THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐO VẼ GIẢI TÍCH ẢNH CHỤP BẰNG CÁC MÁY CHỤP ẢNH KHÔNG CHUYÊN

Số 48 [ Tháng 10- Năm 2014]

Bên cạnh các tư liệu ảnh vệ tinh phổ biến hiện nay, chúng ta có thể khai thác nguồn thông tin khác cũng rất giá trị từ các loại ảnh như: ảnh chụp trên mặt đất (có gắn thiết bị GPS), ảnh từ máy bay và đặc biệt là ảnh từ máy bay không người lái. Nguyên nhân những tư liệu ảnh này vẫn chưa được khai thác và tận dụng một cách hiệu quả là do chúng thiếu hầu hết các tham số kỹ thuật, như: tiêu cự, mấu khung, toạ độ điểm chính ảnh... Vì vậy, để có thể sử dụng các tư liệu đó trong nghiên cứu các đối tượng địa hình, đo vẽ bản đồ đặc biệt là đo vẽ bổ xung cần phải có các thuật toán xử lý phù hợp. Trên cơ sở nghiên cứu phương pháp xử lý ảnh giải tích và biến đổi phương trình hàm tọa độ ảnh, bài báo nghiên cứu và đề xuất thuật toán và xây dựng chương trình tính sử dụng phương trình hàm khoảng cách xác định tọa độ các điểm trên 3 mẫu ảnh chụp. Đánh giá thực nghiệm cho thấy độ chính xác của kết quả rất cao, ngoài ra, giảm được số lượng ẩn trong phương trình.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐO VẼ GIẢI TÍCH ẢNH CHỤP BẰNG CÁC MÁY CHỤP ẢNH KHÔNG CHUYÊN

Tạp chí

Số 48

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật