LỌC THÍCH ỨNG ẢNH SAR ĐA THỜI GIAN DỰA TRÊN VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG ỔN ĐỊNH VÀ THAY ĐỔI

Số 48 [ Tháng 10- Năm 2014]

Bài báo giới thiệu một phương pháp lọc thích ứng cho các chuỗi ảnh Radar khẩu độ tổng hợp (SAR) dựa trên việc phân tích sự thay đổi theo thời gian của các đối tượng trên ảnh. Trước tiên, tại mỗi vị trí pixel trên ảnh, hệ số biến thiên (CV) được kiểm tra chéo để tạo ra các ma trận phát hiện sự thay đổi (CDM), trong đó có chứa các thông tin (thay đổi hoặc không thay đổi) của các pixel theo thời gian. Sau đó các CDM này cung cấp cho bộ lọc các pixel thích hợp cho mỗi vị trí trên mỗi ảnh để tính toán các giá trị lọc. Phương pháp đề xuất được minh họa trên một chuỗi ảnh gồm 25 ảnh TerraSAR-X quĩ đạo đi lên, thu nhận từ 6/11/2009 đến 25/9/2011 trên vùng thử nghiệm Chamonix-Mont-Blanc, Pháp.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

LỌC THÍCH ỨNG ẢNH SAR ĐA THỜI GIAN DỰA TRÊN VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG ỔN ĐỊNH VÀ THAY ĐỔI

Tạp chí

Số 48

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật