HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH ĐỂ HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CÁC XÃ VÙNG ĐỒI NÚI, CAO NGUYÊN

Số 48 [ Tháng 10- Năm 2014]

Ở nước ta, cứ 5 năm Nhà nước lại kiểm kê đất đai một lần, do vậy việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp cũng theo chu kỳ đó. Theo quy phạm của Bộ Tài nguyên và Môi trường có 3 phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: phương pháp sử dụng bản đồ địa chính cơ sở, phương pháp sử dụng ảnh vệ tinh và phương pháp hiện chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất chu kỳ trước. Các phương pháp này đều có những mặt mạnh, mặt yếu của chúng, bài báo này đưa ra các lợi ích của việc sử dụng ảnh vệ tinh để hiện chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất các xã vùng đồi núi, cao nguyên ở nước ta.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH ĐỂ HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CÁC XÃ VÙNG ĐỒI NÚI, CAO NGUYÊN

Tạp chí

Số 48

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật