NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT INSAR TRONG XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI BỀ MẶT ĐỊA HÌNH

Số 48 [ Tháng 10- Năm 2014]

Trong những năm gần đây, kỹ thuật SAR giao thoa (Synthetic Aperture Radar Interferometry - InSAR) được ứng dụng ngày càng nhiều và mang lại kết quả đáng tin cậy trong đó có xác định mô hình số địa hình, xác định biến dạng bề mặt trái đất theo chiều thẳng đứng và chiều ngang. Tất cả những ứng dụng này đều dựa trên việc phân tích sự lệch pha của Radar giao thoa. Để xác định biến dạng bề mặt đất thì có thể sử dụng 2 ảnh hoặc 3 ảnh để tạo thành hai cặp giao thoa, trong đó có một cặp giao thoa địa hình còn cặp giao thoa kia có chứa địa hình và sự biến dạng địa hình. Biến dạng địa hình sẽ được xác định bằng cách loại bỏ phần giao thoa địa hình hoặc giảm nhỏ đến mức không còn đáng kể ở trên cặp giao thoa có chứa biến dạng. Bài báo nhằm giới thiệu khả năng ứng dụng kỹ thuật InSAR trong xác định lún bề mặt địa hình và minh họa kết quả thực nghiệm đạt được tại khu vực Hà Nội với ảnh TeraSAR- X đã xác định được khu vực KCN Bắc Thăng Long lún (-41mm/năm) trong khoảng thời gian 2012 đến 2013.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT INSAR TRONG XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI BỀ MẶT ĐỊA HÌNH

Tạp chí

Số 48

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật