KHỚP ẢNH DỌC THEO ĐƯỜNG THẲNG ĐỨNG TRÊN CẶP ẢNH LẬP THỂ CHUẨN HÓA

Số 48 [ Tháng 10- Năm 2014]

Bài báo trình bày cách xây dựng thuật toán khớp ảnh dọc theo đường thẳng đứng áp dụng trên cặp ảnh lập thể chuẩn hóa. Cơ sở của phương pháp là sự tìm kiếm điểm ảnh cùng tên dọc theo phương trình của đường thẳng đứng có vết trên cặp ảnh lập thể chuẩn hóa. Quyết định điểm cùng tên dựa trên giá trị lớn nhất của hệ số tương quan ZNCC được tính dọc theo vết đường thẳng đứng. Phương pháp này giúp hạn chế không gian tìm kiếm điểm ảnh cùng tên giúp tăng tốc tự động hóa đo ảnh

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

KHỚP ẢNH DỌC THEO ĐƯỜNG THẲNG ĐỨNG TRÊN CẶP ẢNH LẬP THỂ CHUẨN HÓA

Tạp chí

Số 48

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật