KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỦY TRIỀU ĐẾN ĐO CAO GPS-THỦY CHUẨN VÀ ĐO CAO VỆ TINH

Số 50 [ Tháng 04- Năm 2015]

Thủy triều là hiện tượng lên xuống của mực nước biển do ảnh hưởng kết hợp của các lực hấp dẫn tác dụng bởi Mặt Trăng, Mặt Trời và sự quay của Trái Đất. Có 3 hệ thống triều là triều trung bình, triều zero và triều không phụ thuộc. Bài báo trình bày về ảnh hưởng của triều đến đo cao GPS-thủy chuẩn và đo cao vệ tinh. Trong bài, tác giả nêu ra công thức thực dụng tính số hiệu chỉnh của triều đến độ cao trong hệ triều không phụ thuộc. Theo công thức này, số hiệu chỉnh do triều hiệu chỉnh vào độ cao chỉ phụ thuộc vào độ vĩ. Kết quả tính toán thực nghiệm cho thấy ảnh hưởng của triều đến độ cao trong hệ triều không phụ thuộc trên lãnh thổ Việt Nam thay đổi từ -6,3 cm đến -3,1 cm, độ lớn giảm dần từ Nam lên Bắc. Chênh lệch ảnh hưởng của triều này đến hai điểm khác nhau là rất nhỏ nên không ảnh hưởng đến đo cao GPS-thủy chuẩn. Đối với đo cao vệ tinh, triều ảnh hưởng đáng kể đến độ cao mặt biển.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỦY TRIỀU ĐẾN ĐO CAO GPS-THỦY CHUẨN VÀ ĐO CAO VỆ TINH

Tạp chí

Số 50

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật