THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG CẤU TRÚC NỀN TỶ LỆ 1: 50.000 (1: 25.000) CÁC KHU VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ VEN BIỂN QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG

Số 50 [ Tháng 04- Năm 2015]

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lập bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1: 50.000 (1: 25.000) các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, bài báo trình bày phương pháp thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền cùng tỷ lệ cho các khu vực này. Nội dung bao gồm: phân chia các kiểu cấu trúc nền (kết quả phân chia được 2 kiểu và 6 phụ kiểu); nguyên tắc phân vùng cấu trúc nền; biểu thị các đơn vị phân vùng trên bản đồ và lập chú giải bản đồ phân vùng cấu trúc nền cho mỗi khu vực nghiên cứu.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG CẤU TRÚC NỀN TỶ LỆ 1: 50.000 (1: 25.000) CÁC KHU VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ VEN BIỂN QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG

Tạp chí

Số 50

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật