ĐỘ TINH KHIẾT CỦA VÀNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA CỦA PYRIT: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM HÓA LÝ VÀ NGUỒN GỐC QUẶNG VÀNG ME XI, VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

Số 50 [ Tháng 04- Năm 2015]

Bài báo giới thiệu những kết quả nghiên cứu địa hóa vàng và pyrit ở tụ khoáng vàng Me Xi, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Bằng các phương pháp phân tích khác nhau, kết quả phân tích microzon các hạt vàng tự sinh cho độ tinh khiết của vàng cao (~845), phản ánh vàng ở đây được di chuyển trong dung dịch chủ yếu bằng phức clorua trong môi trường nhiệt độ cao (>300 oC) đặc trưng cho nguồn gốc magma của dung dịch mang quặng. Trong khi đó, độ tinh khiết tương đối của vàng được tính toán từ kết quả phân tích nung luyện mẫu cục biến đổi trong phạm vi rộng, từ 268 đến 953, đa số (~75%) từ 800 đến 900. Các giá trị trung bình-thấp (<~750 ) của độ tinh khiết tương đối của vàng cho thấy vàng còn được hòa tan trong dung dịch nhiệt dịch bằng phức bisulphua và lắng đọng ở điều kiện nhiệt độ trung bình thấp (<~300 oC). Kết quả phân tích LA ICP-MS địa hóa pyrit trong các mạch thạch anh-sulphua-vàng cho hàm lượng cao các kim loại As, Sb, Ag, Pb, Cu, Bi, Ni ở phần riềm của pyrit 2 (Py2B). Đây là các kim loại có độ hòa tan thấp trong môi trường giàu vật chất hữu cơ và chúng có thể được huy động từ các tập đá trầm tích màu đen ở Me Xi vào dung dịch nhiệt dịch thông qua quá trình di chuyển của dung dịch nhiệt dịch hoặc quá trình tuần hoàn của dung dịch có nguồn nước khí quyển ở dưới sâu, tạo nên pyrit có hàm lượng cao Ni-Cu-As-Ag-Sb-Pb-Bi. Mặc dù độ tập trung của vàng trong pyrit rất thấp (hầu hết <1ppm) nhưng nó tỷ lệ thuận với hàm lượng của các kim loại Ni, Cu, As, Ag, Sb, Pb, Bi, trong pyrit 2B. Kết quả này ứng với mô hình tạo quặng trong đó một lượng nhỏ Au được làm giàu trong pha muộn của giai đoạn quặng hóa vàng ở Me Xi.

Bài báo liên quan
Tác giả
  • LÊ XUÂN TRƯỜNG,Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội
  • TRẦN THANH HẢI,Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội
  • NGUYỄN QUANG LUẬT,Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội
  • KHIN ZAW,Trung tâm nghiên cứu Địa chất - Mỏ, CODES, Đại học Tasmania, Australia
  • ABHISIT SALAM,Trung tâm nghiên cứu Địa chất - Mỏ, CODES, Đại học Tasmania, Australia
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐỘ TINH KHIẾT CỦA VÀNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA CỦA PYRIT: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM HÓA LÝ VÀ NGUỒN GỐC QUẶNG VÀNG ME XI, VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

Tạp chí

Số 50

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật