MẶT CẮT TRẦM TÍCH CHỨA PHUN TRÀO HỆ TẦNG SÔNG ĐÀ VÀ SỰ CẦN THIẾT HIỆU ĐÍNH TRÊN CÁC BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHU VỰC TÂY BẮC

Số 50 [ Tháng 04- Năm 2015]

Trên mặt cắt dọc Sông Đà đoạn từ Pắc Ma đến biên giới Việt Trung, trong không gian phân bố của hệ tầng Sông Đà khoảng tuổi Paleozoi muộn, các thành tạo phun trào phân bố độc lập, không có cấu tạo phân tầng xen kẽ với các đá trầm tích. Các khối đá phun trào thành phần andesit, cuội tuf andesit, riolit cùng với các khối xâm nhập diorit, granodiorit, granit xuyên cắt và gây biến chất các đá trầm tích hệ tầng Sông Đà. Để phù hợp với Quy chuẩn Địa tầng Việt Nam cũng như Quy phạm đo vẽ Bản đồ địa chất, các tác giả đề nghị sử dụng phiên hiệu Phức hệ Sông Đà để mô tả cho các thành tạo magma phun trào được tách ra từ hệ tầng Sông Đà. Việc tách riêng các thành tạo magma phun trào trên các bản đồ thành các thể địa chất độc lập được nêu ra trong bài báo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, tính thực tiễn của các bản đồ Địa chất.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MẶT CẮT TRẦM TÍCH CHỨA PHUN TRÀO HỆ TẦNG SÔNG ĐÀ VÀ SỰ CẦN THIẾT HIỆU ĐÍNH TRÊN CÁC BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHU VỰC TÂY BẮC

Tạp chí

Số 50

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật