THUẬT TOÁN DÒNG ĐIỆN TIÊN LƯỢNG TRONG NGUỒN CHỈNH LƯU CÓ HIỆU CHỈNH HỆ SỐ CÔNG SUẤT

Số 47 [ Tháng 07- Năm 2014]

Với các nguồn chỉnh lưu có hiệu chỉnh hệ số công suất sử dụng kỹ thuật điều khiển số, việc tính toán giá trị đặt luôn được thực hiện trong mỗi chu kỳ chuyển mạch. Rào cản lớn trong kỹ thuật này là tần số chuyển mạch giới hạn do đó làm hạn chế tốc độ xử lý của các vi điều khiển hay các bộ xử lý số (DSP). Bài báo trình bày tóm tắt thuật toán điều khiển theo dòng điện tiên lượng trong nguồn chỉnh lưu có hiệu chỉnh hệ số công suất. Thuật toán này nhằm giảm thiểu khối lượng tính toán giá trị dòng đặt, do đó tăng tốc độ xử lý áp dụng trong điều khiển số. Có thể sử dụng các vi điều khiển với giá thành thấp để ứng dụng cho thiết kế nguồn chỉnh lưu công suất lớn trong công nghiệp mỏ và luyện kim với hệ số công suất hiệu chỉnh xấp xỉ 1 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

THUẬT TOÁN DÒNG ĐIỆN TIÊN LƯỢNG TRONG NGUỒN CHỈNH LƯU CÓ HIỆU CHỈNH HỆ SỐ CÔNG SUẤT

Tạp chí

Số 47

Chuyên mục

Cơ điện Mỏ

Từ khóa

Cơ điện Mỏ

Bài báo nổi bật