NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KỸ THUẬT NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG LỞ GƯƠNG LÒ BẰNG HÓA CHẤT DMT-601A/B TRONG LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA Ở CÔNG TY THAN KHE CHÀM

Số 47 [ Tháng 07- Năm 2014]

Trong quá trình khấu than ở các gương lò chợ, than có tính chất mềm yếu, bở rời và tơi vụn sẽ xuất hiện hiện tượng lở gương lò chợ, gây khó khăn cho công tác khấu than, di chuyển giàn chống dẫn đến các khâu công nghệ trong mỏ bị gián đoạn, không những ảnh hưởng đến năng suất lao động, sản lượng khai thác và kế hoạch sản xuất mà còn mất an toàn lao động. Việc nghiên cứu và ứng dụng các phương án để giải quyết vấn đề lở gương lò chợ là vô cùng cần thiết nhằm duy trì hoạt động bình thường cho mỏ và đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KỸ THUẬT NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG LỞ GƯƠNG LÒ BẰNG HÓA CHẤT DMT-601A/B TRONG LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA Ở CÔNG TY THAN KHE CHÀM

Tạp chí

Số 47

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật