GIẢI PHÁP THÁO KHÍ MÊTAN NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN SẢN XUẤT VÀ TĂNG SẢN LƯỢNG KHAI THÁC Ở LÒ CHỢ CÔNG TY THAN MẠO KHÊ

Số 47 [ Tháng 07- Năm 2014]

Theo kế hoạch Công ty than Mạo Khê sẽ chuyển diện khai thác xuống sâu dưới mức -150 với qui mô sản lượng lên 2,0 triệu tấn than/năm. Với diện sản xuất ở các mức sâu, độ chứa khí trong vỉa than tăng lên, đặc biệt đối với Mạo Khê là mỏ siêu hạng về khí mê tan. Giải pháp tháo khí Mêtan từ vỉa than V9D sẽ hạn chế độ thoát khí trong quá trình khai thác xuống mức 8,8 m3/T.ng-đ và tăng 33,3% sản lượng than ở lò chợ. Hàm lượng khí trong luồng gió thải giảm 0,2- 0,6% và tần suất ngắt điện tự động giảm rõ rệt. Giải pháp này góp phần duy trì ổn định sản xuất ở mỏ Mạo Khê và là hướng đi mới trong công tác kiểm soát và phòng chống cháy nổ khí ở các mỏ khai thác hầm lò

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

GIẢI PHÁP THÁO KHÍ MÊTAN NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN SẢN XUẤT VÀ TĂNG SẢN LƯỢNG KHAI THÁC Ở LÒ CHỢ CÔNG TY THAN MẠO KHÊ

Tạp chí

Số 47

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật