ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN KHOÁNG VẬT QUẶNG, CẤU TẠO - KIẾN TRÚC QUẶNG MỘT SỐ KHOÁNG SẢN KIM LOẠI Ở VIỆT NAM

Số 47 [ Tháng 07- Năm 2014]

Các khoáng sản kim loại ở Việt Nam khá phổ biến với nhiều lĩnh vực được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế quốc dân như: Công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa chất, ngành kỹ thuật điện, chế tạo máy & công nghiệp thủy tinh, gốm sứ,…. Các khoáng sản kim loại được thành tạo trong nhiều loại hình nguồn gốc khác nhau như magma, skarn, pegmatit, nhiệt dịch, trầm tích và phong hóa,... Thành phần khoáng vật quặng chủ yếu tồn tại dưới dạng các khoáng vật oxit, hydroxit, sulfua và carbonat. Các dạng cấu tạo và kiến trúc quặng phổ biến là cấu tạo: Khối, đặc sít, ổ, xâm tán, mạch và các dạng kiến trúc hạt tự hình, hạt nửa tự hình, hạt tha hình, kiến trúc keo,... Trong khuôn khổ bài báo này tập thể tác giả đề cập đến đặc điểm về thành phần khoáng vật, cấu tạo - kiến trúc quặng đặc trưng của một số mỏ khoáng sản kim loại trên lãnh thổ Việt Nam

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN KHOÁNG VẬT QUẶNG, CẤU TẠO - KIẾN TRÚC QUẶNG MỘT SỐ KHOÁNG SẢN KIM LOẠI Ở VIỆT NAM

Tạp chí

Số 47

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật