PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BỀ DÀY VỈA CHỨA TỪ THUỘC TÍNH ĐỊA CHẤN – ÁP DỤNG CHO MỎ NĂM CĂN Ở BỂ MALAY - THỔ CHU

Số 47 [ Tháng 07- Năm 2014]

Dự báo phân bố vỉa chứa đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chất lượng các tầng chứa dầu khí, đặc biệt đối với các khu vực có tầng chứa thay đổi liên tục theo chiều dày và theo phương ngang như mỏ Năm Căn (lô 46, bể Malay Thổ Chu). Trong bài báo này, một số thuộc tính địa chấn đã được nghiên cứu và thuộc tính về biên độ đã được lựa chọn. Việc kết hợp tài liệu địa vật lý giếng khoan với thuộc tính địa chấn về biên độ đã xây dựng được bản đồ phân bố bề dày các tập cát (netsand) theo diện tích với độ chính xác cao, phục vụ tốt công tác khoan thêm các giếng khoan khai thác tăng sản lượng

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BỀ DÀY VỈA CHỨA TỪ THUỘC TÍNH ĐỊA CHẤN – ÁP DỤNG CHO MỎ NĂM CĂN Ở BỂ MALAY - THỔ CHU

Tạp chí

Số 47

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật