NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ỔN ĐỊNH DỊCH CHUYỂN CỦA ĐẤT ĐÁ MỎ SAU QUÁ TRÌNH KHAI THÁC HẦM LÒ TẠI VỈA 9 MỎ THAN KHE CHÀM II-IV

Số 43 [ Tháng 07- Năm 2013]

: Quá trình khai thác hầm lò tạo ra các khoảng không gian trống trong lòng đất, làm thay đổi trạng thái cân bằng ứng suất tự nhiên trong khối đất đá mỏ sinh ra các biến dạng đứng: nghiêng, cong, vặn và biến dạng ngang: co, dãn, xê dịch. Sự biến dạng và dịch chuyển này có thể dẫn tới hình thành các vùng sụt lún, sập lở, biến dạng tập trung, nứt nẻ và thềm bậc trên bề mặt địa hình. Do đó, để đảm bảo an toàn khi thiết kế khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV nằm dưới moong lộ thiên thì việc xác định thời gian biến dạng nguy hiểm của đất đá là rất quan trọng. Chính vì vậy, bài báo đưa ra kết quả tính toán theo phương pháp nghiên cứu của Viện VNIMI (Liên Bang Nga) làm cơ sở xây dựng kế hoạch khai thác cũng như sự phối hợp nhịp nhàng và đảm bảo an toàn giữa khai thác hầm lò và lộ thiên tại mỏ

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ỔN ĐỊNH DỊCH CHUYỂN CỦA ĐẤT ĐÁ MỎ SAU QUÁ TRÌNH KHAI THÁC HẦM LÒ TẠI VỈA 9 MỎ THAN KHE CHÀM II-IV

Tạp chí

Số 43

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật