NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ KHOAN NỔ MÌN TẠO BIÊN KẾT HỢP SỬ DỤNG KÍP NỔ VI SAI PHI ĐIỆN TRONG CÁC MỎ THAN HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH

Số 43 [ Tháng 07- Năm 2013]

Để đáp ứng yêu cầu về cho kế hoạch 5 năm 2010 đến 2015, triển vọng đến năm 2025, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, khi khai thác các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh cần đặc biệt quan tâm việc làm thế nào để khoan nổ mìn tạo biên kết hợp sử dụng kíp nổ vi sai phi điện. Bài báo nghiên cứu, tính toán, lựa chọn các giải pháp công nghệ khoan nổ mìn tạo biên kết hợp sử dụng kíp nổ vi sai phi điện trong các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. Áp dụng kết quả nghiên cứu sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và kỹ thuật rất lớn cho ngành khai thác than hầm lò

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ KHOAN NỔ MÌN TẠO BIÊN KẾT HỢP SỬ DỤNG KÍP NỔ VI SAI PHI ĐIỆN TRONG CÁC MỎ THAN HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH

Tạp chí

Số 43

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật