MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA ĐỒNG KHU VỰC AN LƯƠNG - YÊN BÁI

Số 43 [ Tháng 07- Năm 2013]

Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu mới về đặc điểm quặng hóa đồng khu vực An Lương. Kết quả nghiên cứu cho phép rút ra một số kết luận sau: - Quặng đồng khu vực nghiên cứu có những đặc điểm phân bố riêng biệt, có thể phân thành 3 kiểu phân bố. Trong đó, quặng hóa phân bố chủ yếu thuộc kiểu phân bố 1 và 2. Quặng đồng phân bố trong đá vôi tái kết tinh, đá hoa dolomit bị thạch anh hóa hoặc trong đá phiến bị chlorit hóa, sericit hóa, thạch anh hóa. Trong đó quặng phân bố trong đá vôi tái kết tinh, đá hoa dolomit bị thạch anh hóa có triển vọng hơn cả. - Các thân quặng công nghiệp trong khu vực nghiên cứu phổ biến dạng mạch, mạch thấu kính, chiều dày biến đổi thuộc loại ổn định đến không ổn định, quy mô thuộc nhỏ đến trung bình. Hàm lượng đồng biến đổi từ <0,003% đến 8,67%, trung bình 0,605%, thuộc loại trung bình và phân bố chủ yếu thuộc loại không đồng đều. - Quặng có cấu tạo xâm tán, vi mạch, mạch lấp đầy, ổ hoặc dạng vết bám theo mặt khe nứt, nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt độ trung bình thấp. Thành phần khoáng vật quặng chủ yếu là chalcopyrit, pyrit, bornit, covelin… - Tổ hợp cộng sinh khoáng vật đặc trưng là thạch anh – pyrit - chalcopyrit – bornit – pyrotin (I); calcit – pyrit – chalcopyrit (II), thuộc thời kỳ nhiệt dịch và tổ hợp oxit – hydroxit (III), thuộc thời kỳ phong hóa. Trong 3 giai đoạn tạo quặng trên, thì quặng được thành tạo ở giai đoạn 1 và 2 là có ý nghĩa công nghiệp. - Ngoài đồng, trong các thân quặng còn có các nguyên tố đi kèm như Au, Ag, Pb, Zn… Đây là những khoáng sản đi cùng có giá trị, cần được quan tâm nghiên cứu ở các giai đoạn tiếp theo để nâng cao hiệu quả kinh tế mỏ, kết hợp bảo vệ tài nguyên với bảo vệ môi trường bền vững

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA ĐỒNG KHU VỰC AN LƯƠNG - YÊN BÁI

Tạp chí

Số 43

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản & Môi trường

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản & Môi trường

Bài báo nổi bật