LỌC NHIỄU PHẢN XẠ NHIỀU LẦN TRONG ĐÁ MÓNG BẰNG BỘ LỌC F-K TẠI BỂ CỬU LONG

Số 43 [ Tháng 07- Năm 2013]

Hiện nay việc nâng cao khả năng xác định các đới nứt nẻ trong móng trước Đệ tam tại bể Cửu Long từ tài liệu địa chấn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tại bể này do tất cả các giếng khoan thăm dò trong móng đều được định hướng dựa trên những dự báo từ các kết quả phân tích tài liệu địa chấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố và một trong những nguyên nhân chính là sự có mặt của nhiễu ngẫu nhiên trong móng và sóng phản xạ nhiều lần (PXNL) che lấp tín hiệu có ích trong móng, dẫn đến tỉ số tín hiệu/nhiễu trong móng thường rất thấp. Bài báo này trình bày và đề xuất phương pháp loại bỏ ảnh hưởng của sóng phản xạ nhiều lần bên dưới bề mặt móng bằng phương pháp lọc trên miền F-K trên tài liệu sau cộng. Kết quả chỉ ra hiệu quả cao của phương pháp. Hệ thống sóng có trục đồng pha được cho là biểu hiện của nứt nẻ được xác định rõ ràng theo tài liệu sau xử lý

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

LỌC NHIỄU PHẢN XẠ NHIỀU LẦN TRONG ĐÁ MÓNG BẰNG BỘ LỌC F-K TẠI BỂ CỬU LONG

Tạp chí

Số 43

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật