ĐỊA TẦNG VÀ LỊCH SỬ TIẾN HÓA KIẾN TẠO BỂ X RÌA TÂY- TÂY NAM MYANMAR

Số 43 [ Tháng 07- Năm 2013]

Myanmar là đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á có hoạt động tìm kiếm thăm dò từ thế kỷ XII và khai thác công nghiệp từ thế kỷ XIX. Myanmar có 17 bể trầm tích phân bố dọc từ Bắc đến Nam bao gồm cả ngoài khơi và đất liền với tiềm năng dầu khí đáng kể và là môi trường đầu tư trọng điểm của Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Bài báo trình bày tóm tắt một số kết quả và nhận định về lịch sử tiến hóa kiến tạo và địa tầng trầm tích bề X, một trong những bể tiềm năng của Myanmar để phục vụ cho công tác định hướng thăm dò khai thác dầu khí của PVN

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐỊA TẦNG VÀ LỊCH SỬ TIẾN HÓA KIẾN TẠO BỂ X RÌA TÂY- TÂY NAM MYANMAR

Tạp chí

Số 43

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật