THUẬT TOÁN PHỤC HỒI MÀU CHO TƯ LIỆU PHIM ẢNH ĐÃ BỊ LÃO HÓA

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

Trong bài này, chúng tôi giới thiệu một thuật toán mới để phục hồi màu cho các phim và ảnh cũ bị lão hóa. Thuật toán được xây dựng dựa trên mô hình bạc màu affine, đó là biễu diễn mật độ các lớp màu của phim, phụ thuộc vào các nhân tố chính ảnh hưởng đến quá trình bạc màu,được đề xuất bởi R. Gschwind và F. Frey với phương pháp cân bằng màu của lược đồ màu đa kênh mới được xây dựng trong không gian màu RGB. Thuật toán đề nghị chủ yếu tập trung vào việc hiệu chỉnh các điểm có độ chói trung bình và đặc biệt là các điểm gần xám bằng phương pháp lặp xấp xỉ.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

THUẬT TOÁN PHỤC HỒI MÀU CHO TƯ LIỆU PHIM ẢNH ĐÃ BỊ LÃO HÓA

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Công nghệ Thông tin

Từ khóa

Công nghệ Thông tin

Bài báo nổi bật