VỀ BÀI TOÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH LẬP THỂ ĐƠN GIẢI TÍCH

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

Bài báo giới thiệu thuật toán xây dựng mô hình lập thể đơn giải tích từ những tấm ảnh chụp bằng các máy chụp ảnh khác nhau, với điều kiện hình học chụp ảnh bất kỳ. Thuật toán được xây dựng trên cơ sở sử dụng phương trình đồng phẳng của 3 vector (vector đường đáy ảnh, vector điểm ảnh trái và vector điểm ảnh phải) trong không gian. Quá trình xây dựng mô hình lập thể đơn giải tích được thực hiện theo 2 bước: Xác định và bình sai các nguyên tố định hướng của ảnh trái và phải của cặp ảnh lập thể; xác định và bình sai tọa độ không gian của tập hợp điểm trên mô hình. Thuật toán được sử dụng để đo vẽ cặp ảnh lập thể giải tích, và đã được lập trình. Chương trình tính toán bằng các số liệu mẫu đã khẳng định tính chính xác và khả năng ứng dụng của thuật toán trong đo vẽ giả tích cặp ảnh lập thể

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

VỀ BÀI TOÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH LẬP THỂ ĐƠN GIẢI TÍCH

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật