XÁC ĐỊNH DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC VÀ DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO TỪ KẾT QUẢ CỦA VỆ TINH GRADIENT TRỌNG LỰC GOCE TẠI VIỆT NAM

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

: Bài báo trình bày phương pháp xác định dị thường trọng lực và dị thường độ cao từ kết quả của vệ tinh trọng lực GOCE. Theo phương pháp này các kết quả của vệ tinh trọng lực GOCE được sử dụng để tính ra các hệ số điều hòa của mô hình trường trọng lực GO_CONS_EGM_DIR_2I. Sau đó, dị thường trọng lực và dị thường độ cao được xác định từ các hệ số điều hòa này. Kết quả xác định dị thường trọng lực và dị thường độ cao trên lãnh thổ Việt Nam được biểu diễn ở dạng lưới ô vuông có kích thước 3’ x 3’. Dị thường độ cao này cũng được so sánh với số liệu đo GPS – Thủy chuẩn trên 211 điểm. Kết quả so sánh cho thấy dị thường độ cao tính từ kết quả của vệ tinh gradient trọng lực GOCE đạt độ lệch chuẩn 0,328 m.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC VÀ DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO TỪ KẾT QUẢ CỦA VỆ TINH GRADIENT TRỌNG LỰC GOCE TẠI VIỆT NAM

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật