MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC THÔNG SỐ KHOAN LỖ MÌN VỚI CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG KHAI THÁC MỎ ĐÁ LỘ THIÊN

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

Nghiên cứu mối liên hệ giữa các thông số khoan lỗ mìn với các thông số cơ bản của hệ thống khai thác mỏ lộ thiên (HTKT), đặc biệt là mỏ đá lộ thiên có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Muốn đạt được hiệu quả nổ mìn tốt phải tạo ra sự phân bố đồng đều năng lượng nổ trong khối đá, khi đó năng lượng tiêu tốn vô ích sinh ra sóng chấn động, sóng đập không khí hay đá văng, nghiền quá mức,... sẽ giảm đi. Điều này vừa nâng cao được hiệu quả nổ đồng thời lại giảm được tác dụng có hại khi nổ mìn. Muốn đạt được điều đó phải đặt được cột thuốc vào vị trí trung tâm của tầng trên mỏ đá lộ thiên. Như thế cần nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc giữa các thông số lỗ khoan với các thông số cơ bản của hệ thống khai thác mỏ đá lộ thiên.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC THÔNG SỐ KHOAN LỖ MÌN VỚI CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG KHAI THÁC MỎ ĐÁ LỘ THIÊN

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật