PHÂN VÙNG ĐỊA CHẤT THỦY VĂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

Trên cơ sở phân tích các đặc điểm cấu trúc địa chất, địa mạo, đặc điểm cung cấp, vận động của nước dưới đất; bài báo đã phân chia điều kiện địa chất thủy văn (ĐCTV) trên phạm vi thành phố Hà Nội thành 3 vùng là vùng Sóc Sơn (I), vùng Ba Vì - Hương Sơn (II) và vùng Đông Anh - Phú Xuyên (III). Trong đó, vùng địa chất thủy văn II được phân chia thành 2 phụ vùng và vùng III được phân chia thành 7 phụ vùng. Đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn của các vùng và phụ vùng này được phân tích và đánh giá về cấu trúc địa chất, đặc điểm hình thành và vận động của nước dước đất đặc trưng cho từng vùng và phụ vùng

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHÂN VÙNG ĐỊA CHẤT THỦY VĂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật