ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ QUẶNG HÓA THIẾC GỐC KHU VỰC THUNG PU BÒ, NGHỆ AN

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

Nghệ An là một trong những tỉnh của Việt Nam có tiềm năng khá lớn về quặng thiếc. Trong đó có khu vực Thung Pu Bò, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Quặng thiếc gốc khu vực Thung Pu Bò được hình thành theo kiểu nhiệt dịch lấp đầy các khe nứt trong đá hoa và xâm tán trong các lớp đá phiến thạch anh - biotit, đá phiến thạch anh - biotit - graphit thuộc hệ tầng Bù Khạng tạo thành hai đới quặng có đặc điểm khác nhau. Đới quặng I thuộc kiểu quặng xâm tán trong các loại đá phiến nằm kẹp giữa hai lớp đá hoa. Quặng hóa gián đoạn, không có quy luật. Chiều dày đới quặng không ổn định. Hàm lượng Sn trong đới quặng không cao, dao động từ 0,04% đến 1,53%. Thành phần khoáng vật tạo quặng chủ yếu là casiterit, pyrit, graphit, thứ yếu có chalcopyrit, arsenopyrit, scorodit. Đới quặng số II thuộc kiểu quặng nhiệt dịch lấp đầy theo các khe nứt trong đá hoa. Hàm lượng Sn trong đới quặng dao động từ 0,04% đến 2,54%. Thành phần khoáng vật quặng chủ yếu là casiterit, pyrit, thứ yếu có pyrotin, gơtit và khoáng vật phi quặng có thạch anh

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ QUẶNG HÓA THIẾC GỐC KHU VỰC THUNG PU BÒ, NGHỆ AN

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật