NGHIÊN CỨU TÁCH VẾT DẦU TRÊN BIỂN TỪ DỮ LIỆU ẢNH SAR BẰNG THUẬT TOÁN TỰ ĐỘNG PHÂN NGƯỠNG ẢNH

Số 40 [ Tháng 10- Năm 2012]

Thuật toán tự động phân ngưỡng ảnh thường được áp dụng để phân vùng trên ảnh và đặc biệt được áp dụng tách vết dầu trên biển từ dữ liệu ảnh SAR. Trong nội dung của bài báo, các tác giả sẽ trình bày nghiên cứu các thuật toán tự động phân ngưỡng ảnh như thuật toán Huang, thuật toán Otsu và thuật toán Minimum và kết quả thử nghiệm được thực hiện trên tư liệu ảnh ALOS PALSAR. Dựa trên kết quả nghiên cứu thử nghiệm, tác giả lựa chọn một thuật toán phù hợp để tách được hoàn toàn vết dầu trên biển từ dữ liệu ảnh SAR.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU TÁCH VẾT DẦU TRÊN BIỂN TỪ DỮ LIỆU ẢNH SAR BẰNG THUẬT TOÁN TỰ ĐỘNG PHÂN NGƯỠNG ẢNH

Tạp chí

Số 40

Chuyên mục

Thông tin Khoa học

Từ khóa

Thông tin Khoa học

Bài báo nổi bật