ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC THAY ĐỔI CỦA GIẾNG ĐẾN CỘT ỐNG KHAI THÁC

Số 40 [ Tháng 10- Năm 2012]

Sự thay đổi áp suất, nhiệt độ trong lòng giếng dẫn đến có lực tác động vào ống khai thác, thậm chí còn làm thay đổi chiều dài của cột ống. Hiệu ứng piston, phình và cong ống là kết quả của sự thay đổi áp suất trong giếng, còn hiệu ứng nhiệt độ và các lực tác dụng không phụ thuộc vào áp suất trong giếng. Khi điều chỉnh chế độ làm việc của giếng, cũng như khi lắp đặt bộ thiết bị, dụng cụ lòng giếng, cần kiểm tra các hiệu ứng có thể tác động lên cột ống khai thác khi điều kiện làm việc bị thay đổi. Tránh vượt quá các ứng suất kéo, nén, bền của cột ống, gây đứt, gãy, biến dạng cột ống khai thác.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC THAY ĐỔI CỦA GIẾNG ĐẾN CỘT ỐNG KHAI THÁC

Tạp chí

Số 40

Chuyên mục

Thông tin Khoa học

Từ khóa

Thông tin Khoa học

Bài báo nổi bật