NGHIÊN CỨU QUI LUẬT LAN TRUYỀN CỦA SÓNG DÃN PHẢN XẠ TỪ MẶT PHÂN CÁCH BUA VÀ SẢN PHẨM NỔ TRONG LỖ MÌN PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Số 40 [ Tháng 10- Năm 2012]

Sau khi kích nổ lượng thuốc trong lỗ khoan, dưới tác dụng cao của áp lực nổ làm bua mìn chuyển động phụt ra khỏi lỗ khoan. Sự chuyển dịch của bua đã làm xuất hiện sóng dãn phản xạ lan truyền trong sản phẩm nổ dọc theo lỗ khoan. Sóng này là thành phần thứ hai sau áp lực nổ ban đầu để cấu thành trị số xung nổ truyền vào đất đá dọc theo thành lỗ khoan. Bài cáo đã tiến hành nghiên cứu sự xuất hiện và qui luật lan truyền của sóng này và các thông số cơ bản đặc trưng của nó

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU QUI LUẬT LAN TRUYỀN CỦA SÓNG DÃN PHẢN XẠ TỪ MẶT PHÂN CÁCH BUA VÀ SẢN PHẨM NỔ TRONG LỖ MÌN PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Tạp chí

Số 40

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật