NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG VẬN CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU TẠI KHU VỰC NAM MỎ RỒNG

Số 40 [ Tháng 10- Năm 2012]

Khả năng vận chuyển của tuyến đường ống thay đổi theo thời gian được xác định dựa trên nhiều yếu tố như tính chất hóa - lý của dầu thô, mối quan hệ giữa cột áp và lưu lượng của hệ thống bơm vận chuyển và đường ống. Trong bài báo này, tác giả đề xuất phương pháp hạ điểm đông đặc của dầu tại khu vực Nam mỏ Rồng và giải pháp cải thiện hệ số tăng khả năng vận chuyển của tuyến đường ống tại khu vực này

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG VẬN CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU TẠI KHU VỰC NAM MỎ RỒNG

Tạp chí

Số 40

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật