CÔNG NGHỆ KHOAN THÁO KHÔ MỎ KHAI THÁC HẦM LÒ DƯỚI BÃI ĐỔ THẢI

Số 40 [ Tháng 10- Năm 2012]

Áp dụng công nghệ khoan tháo nước tại các mỏ than khai thác hầm lò bên dưới khu vực bãi thải, moong khai thác lộ thiên hoặc hồ chứa nước là một trong những biện pháp hữu hiệu trong việc giữ an toàn khai thác mỏ. Trong phạm vi bài báo, các tác giả đưa ra một số kết quả nghiên cứu áp dụng công nghệ khoan tháo nước khu vực II-V14 của dự án khai thác mỏ mức dưới -50m tại mỏ than Hà Lầm, dưới khu vực bãi mỏ lộ thiên.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

CÔNG NGHỆ KHOAN THÁO KHÔ MỎ KHAI THÁC HẦM LÒ DƯỚI BÃI ĐỔ THẢI

Tạp chí

Số 40

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật