NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY TRONG TÍNH TOÁN MẠNG GIÓ VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO THÔNG GIÓ CHO MỎ THAN KHE CHÀM I, III

Số 46 [ Tháng 04- Năm 2014]

Mức độ đảm bảo thông gió cho các mỏ khai thác hầm lò phụ thuộc vào thiết kế, tính toán mạng gió cũng như thiết bị thông gió. Mỏ than Khe Chàm I, III đang trong giai đoạn đầu tư hoạt động theo Dự án mở rộng sản xuất. Trong những năm tới, mạng gió mỏ sẽ thay đổi và trở nên phức tạp hơn do phải sử dụng 4 trạm quạt đẻ thông gió cho mỏ. Bài báo đề xuất ứng dụng các phần mềm chuyên dụng để nâng cao nâng cao độ tin cậy khi tính toán mạng gió mỏ. Kết quả tính toán cho phép đưa ra kiến nghị về việc sử dụng quạt 2K56-No.30 với động cơ 400kW nhằm giảm chi phí thông gió ở giai đoạn đầu khi mỏ mỏ rộng sản xuất. Động cơ công suất 1250kW sẽ cần thiết sử dụng trong tương lai khi mỏ nâng cao sản lượng khai thác theo kế hoạch.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY TRONG TÍNH TOÁN MẠNG GIÓ VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO THÔNG GIÓ CHO MỎ THAN KHE CHÀM I, III

Tạp chí

Số 46

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật