PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (ĐCCT) TỶ LỆ 1: 25.000 KHU VỰC VEN BIỂN HẢI PHÒNG

Số 46 [ Tháng 04- Năm 2014]

Hiện nay, có nhiều phương pháp thành lập bản đồ ĐCCT theo nguyên tắc phân loại đất đá khác nhau. Thành lập bản đồ ĐCCT dựa trên cơ sở phân loại đất đá theo nguyên tắc thạch học - nguồn gốc do Hiệp hội ĐCCT quốc tế và UNESCO đề xuất là phương pháp có nhiều ưu điểm. Nội dung bài báo trình bày về phương pháp thành lập bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 25.000 theo nguyên tắc này ở khu vực ven biển Hải Phòng, dựa trên cơ sở bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 50.000 và các kết quả nghiên cứu về ĐCCT đã có trong khu vực. Nội dung cụ thể bao gồm: Hệ thống phân loại đất đá; biểu thị hệ thống phân loại đất đá và các yếu tố ĐCCT trên bản đồ; xây dựng chú giải bản đồ và phương pháp thực hiện thành lập bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 25.000 khu vực nghiên cứu.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (ĐCCT) TỶ LỆ 1: 25.000 KHU VỰC VEN BIỂN HẢI PHÒNG

Tạp chí

Số 46

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật