CÁC LOẠI ĐẤT YẾU VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VÀ ĐẶC TÍNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CỦA CHÚNG

Số 46 [ Tháng 04- Năm 2014]

Cấu trúc nền đất vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ có mặt phổ biến đất yếu với đặc thù riêng, đa dạng về tuổi, nguồn gốc, thành phần và tính chất phức tạp. Theo tuổi, nguồn gốc và tính chất cơ lý, đất yếu vùng nghiên cứu được chia thành 6 loại theo thứ tự từ trên xuống bao gồm: 1 -amQ23tb3, 2 - ambQ23tb2, 3 - abQ23tb2, 4 - ambQ23tb1, 5 - mQ21-2hh2, 6 - mbQ21-2hh1. Chúng thường phân bố từ mặt đất đến độ sâu 15m đến trên 30m, tăng dần theo hướng ra biển. Đặc điểm chung của các loại đất yếu vùng nghiên cứu là có chứa hữu cơ với hàm lượng phổ biến từ 3 – 5%, muối từ 0,3 – 0,6%, sức chịu tải thấp (Ro < 1 kG/cm2), tính biến dạng lớn (Eo < 30 kG/cm2).

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

CÁC LOẠI ĐẤT YẾU VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VÀ ĐẶC TÍNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CỦA CHÚNG

Tạp chí

Số 46

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật