NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC TIÊU CHÍ PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG VÀ ÁP DỤNG PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM

Số 46 [ Tháng 04- Năm 2014]

Phân cấp tài nguyên và trữ lượng nước dưới đất là phân chia trữ lượng nước dưới đất đã được thăm dò và đánh giá ra làm các cấp bậc có độ tin cậy khác nhau. Độ tin cậy của con số trữ lượng phải dựa vào hàng loạt các tiêu chí. Hiện nay trên thế giới chưa có một bảng phân cấp trữ lượng khai thác nước dưới đất thống nhất, mỗi nước có một quy định riêng. Ở Việt Nam hiện đang sử dụng bảng hướng dẫn phân cấp trữ lượng nước dưới đất được áp dụng ở Liên Xô trước đây. Tuy nhiên vẫn chưa có tiêu chí phân cấp rõ ràng, làm cho việc áp dụng một cách khó khăn, không thống nhất. Hiện nay trong quá trình thực hiện đề tài KC08.06/11-15 chúng tôi đã tiếp cận được bảng phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản cũng như trữ lượng nước dưới đất mới nhất ở Nga (Russian code- 2007) với bảng phân cấp trữ lượng khoáng sản của các nước phương Tây (CRIRSCO template- 2013). Hai bảng phân cấp này có những nội dung giống nhau và khác nhau. Cơ sở của các bản phân cấp trữ lượng của các nước phương Tây là dựa trên sự phân bố của mỏ, khả năng tiếp cận tài liệu và yếu tố kinh tế. Ngược lại, ở Liên bang Nga dựa trên mục tiêu của công tác thăm dò, kết quả tính toán và báo cáo trữ lượng. Từ những phân tích đánh giá hai bảng phân cấp trữ lượng nước dưới đất nêu trên các tác giả đã đề xuất bảng phân cấp, tên gọi cấp trữ lượng và tài nguyên nước dưới đất sử dụng trong hoàn cảnh ở thành phố Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng, cho Việt Nam nói chung, đặc biệt đề xuất 5 tiêu chí làm cơ sở phân cấp trữ lượng và tài nguyên nước dưới đất.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC TIÊU CHÍ PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG VÀ ÁP DỤNG PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM

Tạp chí

Số 46

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật