XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁC THIẾT BỊ TUYỂN TRỌNG LỰC TRONG NHÀ MÁY TUYỂN KHOÁNG

Số 45 [ Tháng 01- Năm 2014]

Việc đánh giá hiệu quả làm việc của các thiết bị tuyển than dựa theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6256:2007 (tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 923:2000). Tuy nhiên, quy trình tính toán, kiểm tra theo tiêu chuẩn này rất phức tạp, mất rất nhiều thời gian do khối lượng dữ liệu phải xử lý rất lớn. Trong thực tế hiện nay, công việc này vẫn do các chuyên gia thực hiện bằng phương pháp thủ công. Bài báo nêu những kết quả nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá hiệu quả làm việc của các thiết bị tuyển trọng lực trong nhà máy tuyển khoáng. Phần mềm đã được chạy thử nghiệm bằng các bộ dữ liệu thực tế. Kết quả cho thấy tính đúng đắn và đạt độ chính xác cao. Việc sử dụng phần mềm đã đem lại hiệu quả đáng kể về mặt thời gian và công sức tính toán.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁC THIẾT BỊ TUYỂN TRỌNG LỰC TRONG NHÀ MÁY TUYỂN KHOÁNG

Tạp chí

Số 45

Chuyên mục

Công nghệ Thông tin

Từ khóa

Công nghệ Thông tin

Bài báo nổi bật