BÌNH SAI KẾT HỢP TRỊ ĐO GNSS VÀ TRỊ ĐO GÓC-CẠNH TRONG HỆ TỌA ĐỘ ĐỊA DIỆN CHÂN TRỜI ĐỊA PHƯƠNG

Số 45 [ Tháng 01- Năm 2014]

Các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) và toàn đạc điện tử là những công nghệ đo đạc hiện đại, đã được ứng dụng rộng rãi trong công tác trắc địa công trình. Vấn đề bình sai kết hợp các trị đo GNSS và các trị đo bằng toàn đạc điện tử trong xây dựng các mạng lưới trắc địa công trình là một nhiệm vụ thiết thực và cần được giải quyết chặt chẽ. Qua chứng minh lý thuyết và thực nghiệm bình sai kết hợp các trị đo GNSS và các trị đo bằng toàn đạc điện tử tại công trình nhà máy lọc dầu Dung quất cho thấy: Nhiệm vụ này được giải quyết khá đơn giản trong hệ tọa độ địa diện chân trời. Hệ tọa độ này có thể sử dụng làm hệ tọa độ cơ sở cho công tác trắc địa công trình dân dụng và công nghiệp.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

BÌNH SAI KẾT HỢP TRỊ ĐO GNSS VÀ TRỊ ĐO GÓC-CẠNH TRONG HỆ TỌA ĐỘ ĐỊA DIỆN CHÂN TRỜI ĐỊA PHƯƠNG

Tạp chí

Số 45

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật