SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY TNHH HÀ VIỆT TẠI PHÚ THỌ

Số 45 [ Tháng 01- Năm 2014]

Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng trong tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Hà Việt tại khu vực Phú Thọ, từ đó làm cơ sở để đề xuất giải pháp nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đẩy mạnh hơn việc tiêu thụ sản phẩm. Bằng việc điều tra thông quan bảng câu hỏi trên 20 đại lý và 50 hộ chăn nuôi và trại chăn nuôi sử dụng sản phẩm của công ty TNHH Hà Việt, kết quả nghiên cứu cho thấy có một số yếu tố chính ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng là chất lượng sản phẩm, giá cả và một số yếu tố khác như mẫu mã, dịch vụ bán hàng và thái độ của nhân viên bán hàng… cũng ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY TNHH HÀ VIỆT TẠI PHÚ THỌ

Tạp chí

Số 45

Chuyên mục

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Từ khóa

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Bài báo nổi bật