NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VI MẠCH THUẬT TOÁN CHO MẠCH ĐẦU VÀO CỦA RƠ LE BẢO VỆ CHỐNG CHẠM ĐẤT MỘT PHA CHỌN LỌC CHO TRẠM PHÂN PHỐI ĐIỆN CAO ÁP MỎ 6KV TRUNG TÍNH CÁCH LY KHÔNG CÓ BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG HTMИ-6

Số 45 [ Tháng 01- Năm 2014]

Để bảo vệ chống chạm đất một pha chọn lọc, cần sử dụng hai tín hiệu là dòng thứ tự không 3Io (từ máy biến dòng) và áp thứ tự không 3Uo (từ máy biến áp đo lường ba pha năm trụ). Với các lưới điện cao áp mỏ không được trang bị máy biến áp đo lường HTMИ thì vấn đề lắp đặt thiết bị bảo vệ chống chạm đất một pha chọn lọc thông thường trở nên khó khăn. Vì vậy tác giả đề xuất.giải phápthực hiện dùng máy biến dòng thứ tự không BI kết hợp với 02 mạch khuếch đại thuật toán để tách hai tín hiệu 3Io và 3Uo thông qua khuếch đại đồng pha và khuếch đại vi sai.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VI MẠCH THUẬT TOÁN CHO MẠCH ĐẦU VÀO CỦA RƠ LE BẢO VỆ CHỐNG CHẠM ĐẤT MỘT PHA CHỌN LỌC CHO TRẠM PHÂN PHỐI ĐIỆN CAO ÁP MỎ 6KV TRUNG TÍNH CÁCH LY KHÔNG CÓ BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG HTMИ-6

Tạp chí

Số 45

Chuyên mục

Cơ điện Mỏ

Từ khóa

Cơ điện Mỏ

Bài báo nổi bật