MÔ HÌNH MẠNG ĐIỆN MỎ HẦM LÒ ĐIỆN ÁP 1140V VÙNG QUẢNG NINH VỀ PHƯƠNG DIỆN AN TOÀN ĐIỆN GIẬT

Số 45 [ Tháng 01- Năm 2014]

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V vùng Quảng Ninh về phương diện an toàn điện giật. Từ kết quả nghiên cứu tổng quan về các mô hình tính dòng điện rò trong mạng điện mỏ hầm lò và kết quả nghiên cứu về quá trình quá độ khi ngắt động cơ không đồng bộ ba pha khỏi lưới điện cung cấp, nhóm tác giả đã đề xuất một mô hình tính dòng điện rò áp dụng cho mạng điện mỏ hầm l điện áp 1140V vùng Quảng Ninh. Điểm mới của mô hình là đã kể đến ảnh hưởng của điện áp stato động cơ công suất lớn sau khi ngắt khỏi lưới điện cung cấp đến dòng điện rò.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MÔ HÌNH MẠNG ĐIỆN MỎ HẦM LÒ ĐIỆN ÁP 1140V VÙNG QUẢNG NINH VỀ PHƯƠNG DIỆN AN TOÀN ĐIỆN GIẬT

Tạp chí

Số 45

Chuyên mục

Cơ điện Mỏ

Từ khóa

Cơ điện Mỏ

Bài báo nổi bật