ĐẶC ĐIỂM CÁC KIỂU MỎ VERMICULIT Ở VIỆT NAM

Số 45 [ Tháng 01- Năm 2014]

Quặng vermiculit ở Việt Nam có nguồn gốc phong hóa, phân bố ở các địa khu biến chất cao với hoàn cảnh địa chất thành tạo nội-ngoại sinh tạo thành 4 kiểu mỏ là: 1) Kiểu mỏ vermiculit trong vỏ phong hóa (VPH) của phức hệ đá gneis - amphibolit bị migmatit hóa với tổ hợp cộng sinh khoáng vật (THCSKV) bền vững đặc trưng là vermiculit {Mg-Fe} - kaolinit - ilit - goethit. Kiểu mỏ này được viết tắt là (KM.Ver-I); 2)Kiểu mỏ vermiculit trong VPH của phức hệ đá gneis - amphibolit bị xuyên cắt bởi granitoit giàu felspat kali với THCSKV bền vững đặc trưng là vermiculit {Mg} - kaolinit - ilit. Kiểu mỏ này được viết tắt là (KM.Ver-II); 3) Kiểu mỏ vermiculit phong hoá từ đá gneis amphibol biến chất tướng amphibolit với THCSKV bền vững đặc trưng là vermiculit-kaolinit-ilit-goethit. Kiểu mỏ này được viết tắt là (KM.Ver-III); 4) Kiểu mỏ vermiculit phong hoá từ đá granulit mafic, gabroamphibolit với THCSKV bền vững đặc trưng là vermiculit-kaolinit -goethit-ilit. Kiểu mỏ này được viết tắt là (KM.Ver-IV). Quặng vermiculit trong cả 4 kiểu mỏ đều có tính phân đới theo chiều thẳng đứng, phù hợp với tính phân đới của VPH chứa quặng. Trong mặt cắt VPH, quặng vermiculit phân bố ở các đới phong hóa sau: đới phong hóa trung bình (PHTB), đới phong hóa mạnh giữ cấu trúc ( PHMGCT) và phần thấp của đới phong hóa mạnh không giữ cấu trúc (PHMKGCT).

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐẶC ĐIỂM CÁC KIỂU MỎ VERMICULIT Ở VIỆT NAM

Tạp chí

Số 45

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật