NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ TRÊN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ GEOSERVER

[ Tháng - Năm ]

Nội dung bài báo đề cập đến vấn đề đưa dữ liệu thông tin địa lý lên mạng Internet. Các cơ sở dữ liệu đã được sửa chữa, biên tập có thể đưa lên trên Website để cho phép người dùng có thể tra cứu thông tin. Geoserver là một phần mềm mã nguồn mở nhằm mục đích hỗ trợ việc xử lý thông tin không gian địa lý với chất lượng cao và chia sẻ dữ liệu ở nhiều hình thức khác nhau trên Internet. Geosever được kỳ vọng sẽ trở thành một phương thức đơn giản để kết nối những nguồn thông tin có sẵn từ Google Map hay Yahoo map. Bằng việc kết hợp với OpenLayer, một công cụ sử dụng ngôn ngữ Javascript để lập trình làm tăng khả năng cho một trang Web chia sẻ dữ liệu thì Geosever trở nên mạnh và dễ sử dụng hơn. Ứng dụng hai phần mềm này chúng tôi đã đưa lên Website được tập hợp bản đồ về cơ sở dữ liệu địa lý khu vực thành phố Hà Nội

Bài báo liên quan
Tác giả
  • TRẦN VÂN ANH,Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • MAI VĂN SỸ,Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng
Tài liệu tham khảo
  • (), http://www.geoserver.org,
  • Harder, Christian(1998), Serving Maps on the Internet: geographic information on the world wide web,
  • (), http://openlayers.org,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ TRÊN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ GEOSERVER

Tạp chí

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật