XÁC ĐỊNH CÁC HÀM HIỆP PHƯƠNG SAI KHI TÍNH DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC BẰNG SỐ LIỆU ĐO CAO VỆ TINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP COLLOCATION

Số 41 [ Tháng 01- Năm 2013]

Bài báo trình bày phương pháp xác định các hàm hiệp phương sai của phần dư dị thường trọng lực, phần dư độ cao geoid, giữa phần dư dị thường trọng lực và phần dư độ cao geoid khi tính dị thường trọng lực bằng số liệu đo cao vệ tinh theo phương pháp Collocation. Bài báo cũng trình bày cách tính giá trị hàm hiệp phương sai thực nghiệm và xác định các hệ số của hàm hiệp phương sai lý thuyết tương ứng. Các tính toán thực nghiệm được thực hiện đối với số liệu đo cao vệ tinh ENVISAT trên Biển Đông

Bài báo liên quan
Tài liệu tham khảo
  • Neiman. Y. M(2010), Phương pháp hiệp phương sai trong trắc địa vật lý và Collocation,
  • Nguyễn Văn Sáng(2012), Cung cấp trọng lực cho vùng biển Việt Nam bằng kết quả đo cao vệ tinh,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH CÁC HÀM HIỆP PHƯƠNG SAI KHI TÍNH DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC BẰNG SỐ LIỆU ĐO CAO VỆ TINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP COLLOCATION

Tạp chí

Số 41

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật