KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ TUYỆT ĐỐI TĨNH XỬ LÝ SAU BẰNG PHẦN MỀM TERRAPOS 1.34 TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM

Số 41 [ Tháng 01- Năm 2013]

Bài báo trình bày một số kết quả khảo sát độ chính xác định vị tuyệt đối trên khu vực Vân Đồn - Quảng Ninh sử dụng dữ liệu đo tại các trạm cơ sở tại Đồ Sơn - Hải Phòng và Đà Nẵng bằng cách sử dụng phần mềm xử lý sau Terrapos 1.34 của hãng Terratec, Nauy

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Dương Vân Phong(2007), Bài giảng Trắc địa biển (dành cho đại học), Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Đỗ Ngọc Đường(2007), Bài giảng Xây dựng lưới trắc địa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thông tin bài báo

Tiêu đề

KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ TUYỆT ĐỐI TĨNH XỬ LÝ SAU BẰNG PHẦN MỀM TERRAPOS 1.34 TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM

Tạp chí

Số 41

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật